طراحی و ساخت دستگاه‌های تصویربرداری با اشعه ایکس

سیستم‌های دیجیتال x-ray سری va

با تنوع مدل در قدرتِ منبع پرتو و سایزهای مختلف کابین تست

سیستم دیجیتال x-ray تونلی با دتکتور

 Line Scan Camera

سیستم تست رادیوگرافی دیجیتال X-RAY

برای خط جوش لوله‌ی ساده و اسپیرال

سیستم دیجیتال x-ray تست تایر

  فول‌اتوماتیک و قابل بکارگیری در تایرهای رادیال سبک و سنگین