پاراوان سربی
79,200,000 ریال 79,200,000 ریال 79200000.0 IRR
پاراوان سربی دندانپزشکی
50,400,000 ریال 50,400,000 ریال 50400000.0 IRR
جعبه ابزار رادیو گرافی
10,368,000 ریال 10,368,000 ریال 10368000.0 IRR
جلیقه و دامن سربی مخصوص انژیوگرافی
103,680,000 ریال 103,680,000 ریال 103680000.0 IRR
صادراتی
در سه سایز
مدل N/05،sv
چراغ اخطار اشعه سه وجهی با آلارم
5,760,000 ریال 5,760,000 ریال 5760000.0 IRR
چراغ اخطار اشعه مدل نیم دایره
5,760,000 ریال 5,760,000 ریال 5760000.0 IRR
چراغ اخطار اشعه یک وجهی
4,320,000 ریال 4,320,000 ریال 4320000.0 IRR
دستکش سربی رادیولوژی
25,200,000 ریال 25,200,000 ریال 25200000.0 IRR
دستکش سربی لاتکس
12,240,000 ریال 12,240,000 ریال 12240000.0 IRR
دوزیمتر قلمی نوری
24,050,000 ریال 24,050,000 ریال 24050000.0 IRR
دوزیمتر نوری انفرادی
27,950,000 ریال 27,950,000 ریال 27950000.0 IRR
دوزیمتر و رادیومتر محیطی رادیومتریکس
253,500,000 ریال 253,500,000 ریال 253500000.0 IRR
رادیومتر مدل Rados30 فنلاندی
682,500,000 ریال 682,500,000 ریال 682500000.0 IRR
روپوش سربی اطفال مخصوص رادیولوژی
16,560,000 ریال 16,560,000 ریال 16560000.0 IRR
روپوش سربی بارداری مخصوص دندانپزشکی
22,320,000 ریال 22,320,000 ریال 22320000.0 IRR
روپوش سربی بارداری مخصوص رادیولوژی
25,920,000 ریال 25,920,000 ریال 25920000.0 IRR
روپوش سربی دوطرفه با کمربند مخصوص انژیوگرافی
103,680,000 ریال 103,680,000 ریال 103680000.0 IRR
روپوش سربی مخصوص دامپزشکی
23,760,000 ریال 23,760,000 ریال 23760000.0 IRR
روپوش سربی دو لایه مخصوص دندانپزشکی
16,560,000 ریال 16,560,000 ریال 16560000.0 IRR