آینه بازرسی
5,880,000 ﷼ 5,880,000 ﷼ 5880000.0 IRR
چرخ دنده گیربکس کرنگ
5,525,000 ﷼ 5,525,000 ﷼ 5525000.0 IRR
ذره بین دستی بازرسی ۵۰mm
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
ذره بین قلمی بازرسی ۳۰x
420,000 ﷼ 420,000 ﷼ 420000.0 IRR
سرشیلنگ کرنگ پرسی
975,000 ﷼ 975,000 ﷼ 975000.0 IRR
سرشیلنگ گاید تیوب
1,020,500 ﷼ 1,020,500 ﷼ 1020500.0 IRR
فنر کرنگ تکاپس ۶۶۰-۸۸۰
7,085,000 ﷼ 7,085,000 ﷼ 7085000.0 IRR
گیربکس کرنگ استاندارد KV
10,205,000 ﷼ 10,205,000 ﷼ 10205000.0 IRR