آینه بازرسی
4,900,000 ﷼ 4,900,000 ﷼ 4900000.0 IRR
چرخ دنده گیربکس کرنگ
4,250,000 ﷼ 4,250,000 ﷼ 4250000.0 IRR
ذره بین دستی بازرسی ۵۰mm
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
ذره بین قلمی بازرسی ۳۰x
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
سرشیلنگ کرنگ پرسی
750,000 ﷼ 750,000 ﷼ 750000.0 IRR
سرشیلنگ گاید تیوب
785,000 ﷼ 785,000 ﷼ 785000.0 IRR
فنر کرنگ تکاپس ۶۶۰-۸۸۰
5,450,000 ﷼ 5,450,000 ﷼ 5450000.0 IRR
گیربکس کرنگ استاندارد KV
7,850,000 ﷼ 7,850,000 ﷼ 7850000.0 IRR