پاراوان سربی
55,000,000 ﷼ 55,000,000 ﷼ 55000000.0 IRR
پاراوان سربی دندانپزشکی
35,000,000 ﷼ 35,000,000 ﷼ 35000000.0 IRR
جعبه ابزار رادیو گرافی
7,200,000 ﷼ 7,200,000 ﷼ 7200000.0 IRR
چراغ اخطار اشعه یک وجهی
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
دستکش سربی رادیولوژی
17,500,000 ﷼ 17,500,000 ﷼ 17500000.0 IRR
دستکش سربی لاتکس
8,500,000 ﷼ 8,500,000 ﷼ 8500000.0 IRR
دوزیمتر قلمی نوری
18,500,000 ﷼ 18,500,000 ﷼ 18500000.0 IRR
دوزیمتر نوری انفرادی
21,500,000 ﷼ 21,500,000 ﷼ 21500000.0 IRR
رادیومتر مدل Rados30 فنلاندی
525,000,000 ﷼ 525,000,000 ﷼ 525000000.0 IRR
روپوش سربی مخصوص دامپزشکی
16,500,000 ﷼ 16,500,000 ﷼ 16500000.0 IRR