خدمات تعویض لامپ ایکس ری
91,000,000 ﷼ 91,000,000 ﷼ 91000000.0 IRR
خدمات تزریق شارژ گاز SF6
36,400,000 ﷼ 36,400,000 ﷼ 36400000.0 IRR
پاراوان سربی
79,200,000 ﷼ 79,200,000 ﷼ 79200000.0 IRR
پاراوان سربی دندانپزشکی
50,400,000 ﷼ 50,400,000 ﷼ 50400000.0 IRR
جعبه ابزار رادیو گرافی
10,368,000 ﷼ 10,368,000 ﷼ 10368000.0 IRR
چراغ اخطار اشعه یک وجهی
4,320,000 ﷼ 4,320,000 ﷼ 4320000.0 IRR
دستکش سربی رادیولوژی
25,200,000 ﷼ 25,200,000 ﷼ 25200000.0 IRR
دستکش سربی لاتکس
12,240,000 ﷼ 12,240,000 ﷼ 12240000.0 IRR
دوزیمتر قلمی نوری
24,050,000 ﷼ 24,050,000 ﷼ 24050000.0 IRR
دوزیمتر نوری انفرادی
27,950,000 ﷼ 27,950,000 ﷼ 27950000.0 IRR
رادیومتر مدل Rados30 فنلاندی
682,500,000 ﷼ 682,500,000 ﷼ 682500000.0 IRR