مدیریت سفارش‌های کار شما
در صورتی که فرم سفارش کاری ارسالی شما در دستور کار "تابش تجهیز آزما" قرار بگیرد، امکان پیگیری و رویت تمام مراحل انجام کار آن پروژه نیز برای شما فراهم خواهد شد. واضح است در دستور کار قرار گرفتن سفارش شما، پس از بررسی‌های فنی، مذاکرات تخصصی و انجام توافقات مالی لازم، صورت خواهد پذیرفت.
نکته دیگر اینکه: در صورتی که شما سفارشی برای انجام کار به شرکت "تابش تجهیز آزما" واگذار کرده‌ باشید، در حالی که قبلا فرم الکترونیکی ثبت سفارش کار، برای آن ارسال نکرده اید، ما همچنان می‌توانیم پروژه کاری شما را مستقیما" در همین بخش برای پیگیری شما قابل رویت نماییم.
برای پیگیری و مدیریت سفارش‌های کاری خود وارد لینک زیر شوید:
پروژه‌های کاری شما