مدیریت و پیگیری تیکت‌ها
به محض اینکه درخواست پشتیبانی خودتان را از طریق فرم مربوطه ارسال کردید، تیکت شما در بخش رویت درخواست‌های پشتیبانی قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود. هر نوع ارتباط بعدی، پاسخگویی و اعلام نیاز به ارسال اطلاعات بیشتر، هم از سوی واحد فنی شرکت "تابش تجهیز آزما" و هم از سوی شما در همین بخش قابل انجام است.
برای انجام هماهنگی، پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست های پشتیبانی خود وارد لینک زیر شوید:
درخواست‌های پشتیبانی شما