رویت و تایید آنچه برای درخواست شما قیمت‌گذاری شده است.
در این بخش امکانی فراهم کردیم تا در صورتی که نیازمند دریافت استعلام قیمت از شرکت "تابش تجهیز آزما" باشید بتوانید سند پیش فاکتور صادره برای موضوع درخواستی خودتان را رویت کنید.
همچنین در حالتی که شما انجام پروژه‌ای را به تابش تجهیز آزما سفارش داده باشید، ما قیمت‌گذاری آن پروژه را از طریق ارسال پیش فاکتور به رویت شما خواهیم رساند تا شما با تایید پیش فاکتور، روند پروژه را در مرحله آغاز آن قرار دهید.
دسترسی و مشاهده‌ی استعلام قیمت‌های درخواستی و همچنین پیش فاکتورهای اختصاصی صادر شده برای شما را در لینک زیر:
پیش فاکتورهای شما