فرم ثبت سفارش کار
شرکت "تابش تجهیز آزما" به شکل تخصصی مشغول طراحی و ساخت سیستم‌های دیجیتال X-RAY، دیجیتال لیزر و همچنین تولید ماشین‌های مخصوص با دانش و فناوری بومی است. تعمیرات، نگهداری و اورهال مجموعه سیستم‌های مشابه حوزه‌های تخصصی فوق نیز، جزء خدمات اصلی "تابش تجهیز آزما" محسوب می‌شود.
برای امکان سنجی طراحی و ساخت سیستم‌های مورد نیازتان در هر کدام از تکنولوژی‌های مورد اشاره و همچنین بررسی درخواست‌های تعمیراتی شما برای تجهیزات فعلی موجودتان، لطفا فرم ثبت سفارش را به ترتیب راهنمای زیر، برای ما ارسال کنید.
برای آغاز پروژه کاری خود، فرم ثبت سفارش کاری را پر کنید:
ایجاد سفارش کار