در بکارگیری محصولات ما، اطمینان‌خاطر کامل خواهید داشت.

با توجه به اینکه تمام مراحل طراحی و ساخت سیستم‌های دیجیتالی در تاسیسات تولیدی خود شرکت "تابش تجهیز آزما" صورت می‌گیرد، بنابراین می‌توانیم تضمین کنیم که محصول تولیدی ما کیفیت و کارآمدی مورد نظر شما را ارائه خواهد کرد.

طراحی اختصاصی

شرکت ما محصولات را مطابق با نیاز شما طراحی و تولید می‌کند بنابراین عملکرد صحیح آن را نیز ضمانت خواهد کرد.

راهکارهای NDT
تولید بر اساس استانداردها

اطمینان می‌دهیم تمام فرآیندهای تولید، کنترل‌های پیشگرانه و بازرسی‌های فنی ما، مطابق استانداردهای بروز NDT است.

استانداردهای کاری
مرغوبیت قطعات

ما تجربه کاری گسترده‌ای در زمینه تامین قطعات تجهیزات NDT داریم، مرغوب‌ترین‌ها را می‌شناسیم و بکار می‌گیریم.

خدمات تامین قطعات