لطفا" برای استفاده از کارتابل الکترونیکی و مدیریت و پیگیری امور کاری خود، 

یک حساب کاربری در وبسایت "تابش تجهیز آزما" ایجاد کنید.
حساب کاربری
ایجاد سفارش کاری جدید

درخواست سفارش ساخت یا درخواست انجام خدماتی مشخص، اولین مرحله‌ی آغاز پروژه شما در "تابش تجهیز آزما" است.

پیگیری سفارش‌های کاری

پیگیری و هماهنگی امور، درخواست و دریافت گزارش پیشرفت پروژه و انجام تمام ارتباطات دوطرفه بین شما و "تابش تجهیز آزما".

مشاهده پیش فاکتورهای شما

رویت استعلام قیمت برای سفارش ساخت یا انجام خدماتی مشخص و در ادامه‌ی آن، دریافت تاییده از شما برای آغاز پروژه.

مشاهده فاکتورهای خرید شما

سند فاکتور خرید و رقم نهایی پرداخت شده‌ی شما برای محصولات یا خدماتی که از شرکت "تابش تجهیز آزما"دریافت کرده اید.

ایجاد درخواست پشتیبانی

محصولاتی که از "تابش تجهیز آزما" خرید می‌کنید شامل دریافت خدمات پشتیبانی از طریق سیستم تیکتینگ الکترونیکی هستند.

پیگیری درخواست‌های پشتیبانی

هر تیکت شما به یک موضوع فنی خاص اختصاص دارد. پیگیری و هماهنگی این موضوعات در تیکت‌های جداگانه مدیریت می‌شوند.

اگر می‌خواهید تمام تراکنش‌های کاری خود را یکجا مشاهده کنید، وارد صفحه حساب کاربری خود شوید:
حساب کاربری